VERWIJZERS

Alle huisartsenpraktijken in Arnhem zijn, als het goed is, in het bezit van mijn verwijsblok. Wanneer u deze niet (meer) heeft, stuur dan een mail en dan stuur ik u weer een verwijsblok toe of kom er even een langs brengen.

De diëtist is direct toegankelijk, maar de meeste zorgverzekeraars willen de dieetbehandeling alleen vergoeden, wanneer er een verwijzing is uitgeschreven. Het is dan van belang dat u het verwijsformulier volledig invult en ondertekent. Het formulier is 1 jaar geldig. Wanneer de cliënt na dit jaar nog in begeleiding is bij mij, zal ik, of de cliënt, bij u om een nieuwe verwijsbrief vragen.

Op de verwijsbrief staat vermeld hoe de cliënt contact met ons kan opnemen voor het maken van een afspraak.

Naar aanleiding van uw verwijzing, ontvangt u van mij een terugrapportage, waarin ik mijn bevindingen en verwachtingen zet. Wanneer ik tijdens de dieetbehandeling met u wil overleggen, neem ik hiervoor uiteraard contact met u op.

Huisbezoeken
Wanneer uw patiënt, om medische redenen, niet in staat is om naar ons spreekuur te komen, kunnen wij een afspraak met hem/haar maken voor een huisbezoek. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan patiënten die erg slecht ter been of bedlegerig zijn. U kunt op de verwijsbrief aangeven dat het om een huisbezoek gaat (dit is nodig voor de zorgverzekeraar).

Ketenzorg
Daarnaast is vergoeding mogelijk vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van diabetes, COPD of cardiovasulaire risico’s (o.a. ernstig
overgewicht, verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte). Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts, POH of diabetesverpleegkundige en loopt rechtstreeks via Topicus. Vergoeding vanuit ketenzorg valt niet onder het verplicht eigen risico.

Contact
Wanneer u contact wil opnemen voor overleg dan kan dat op 026-4434722. Het kan voorkomen dat ik de telefoon niet opneem, bijvoorbeeld wanneer ik met een cliënt in gesprek ben. Gelieve dan de voicemail in te spreken, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Voor afspraken kunt u ook gebruik maken van de mail die dagelijks wordt gelezen.

SYLVIA

Welkom, mijn naam is Sylvia van Daalen en ik ben sinds 1992 werkzaam als zelfstandig diëtist in mijn eigen praktijk in Arnhem.

SOCIAAL

Volg mij op deze netwerken!

CONTACT

Sylvia van Daalen
Moersbergenlaan 6
6825 AN Arnhem
026-4434722
s.vandaalen@hetnet.nl

AANGESLOTEN