Vergoeding

Ziektekostenverzekering basispakket
Gedurende het jaar 2024 worden drie uur bij de diëtist standaard vergoed. Het opstellen van uw voeding- of dieetadvies is inbegrepen. Dit geldt ook voor rapportage aan de verwijzende instantie. Mocht u op dit terrein een aanvullende verzekering hebben afgesloten, dan wijzigt vanzelfsprekend het aantal uren conform de richtlijnen van uw verzekering.

Tarieven
De praktijk hanteert de tarieven zoals die zijn vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).

De kosten van de consulten, mits niet vergoed door de zorgverzekeraar:

1e consult €90,00
Vervolg consult €35,00

Extra kosten voor een huisbezoek op verwijzing van de arts €29.50

Vergoeding, eigen risico, verwijzing
Gedurende 2024 geldt bij elke ziektekostenverzekering een eigen risico van €385, tenzij u voor een hogere drempel heeft gekozen. Voor verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. Het maakt geen verschil of behandeling in een ziekenhuis of bij een zelfstandige praktijk plaatsvindt. U heeft in de meeste gevallen een verwijzing van een behandelend arts of specialist nodig. Raadpleeg hieromtrent zo nodig uw zorgverzekeraar.

Declaraties
De onder de verzekering vallende uren worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Daarnaast is dieetadvisering voor chronische patiënten met Diabetes Mellitus en COPD opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden (zogenaamde DBC’s of ketenzorg projecten). Uw huisarts en de diëtist weten of dit ook voor u geldt. Indien dit zo is, wordt de dieetbegeleiding betaald door de organisatie die dit regelt en zijn er voor u geen kosten verbonden aan deze begeleiding. Deze consulten worden niet verrekend met uw eigen risico.

SYLVIA

Welkom, mijn naam is Sylvia van Daalen en ik ben sinds 1992 werkzaam als zelfstandig diëtist in mijn eigen praktijk in Arnhem.

SOCIAAL

Volg mij op deze netwerken!

CONTACT

Sylvia van Daalen
Moersbergenlaan 6
6825 AN Arnhem
026-4434722
s.vandaalen@hetnet.nl

AANGESLOTEN